Просто говорете!

Тъй като работя с пациенти всеки ден, често съм впечатлен от това колко много знаят за себе си и тези около тях. Моите пациенти често са по-възприе...

Изправете се за кърмене

Част втора от двеНе позволявайте на медицинския персонал да подкопава кърменето. Това, което майките хранят бебетата си, е много важно за здравето ...